Minimum: 800x600@16bit og MS Internet Explorer 5
©2001 All rights reserved Dansk Plastvindues Service